AZIL

Implementarea unui Sistem Comun European de Azil la nivelul statelor membre constituie prima prioritate menționată în discursul Președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, subliniind încă o dată preocuparea la nivelul Uniunii pentru gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii.

Implementarea sistemului comun european de azil (pachetul SECA) constituie una dintre prioritățile instituțiilor MAI cu atribuții în domeniu, fiind demarat deja  procesul legislativ pentru a asigura conformitatea legislației naționale din domeniul azilului cu actele legislative europene.