Împuternicit director general: comisar șef de poliție Mihai-Cătălin NECULA

Împuternicit director general adjunct: comisar șef de poliție Nușa COMAN

Împuternicit director general adjunct: comisar șef de poliție Simona ȘTEFAN