Ghidul de procedură nr. 1 "Diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene"

Analiza pentru Ghidul 1 conţine evidenţierea punctelor slabe şi a punctelor forte în ceea ce priveşte procesul de diseminare a informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene la nivelul MAI.

Ghidul de procedură privind diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene conţine informaţii precum:

A.1. Diseminarea informaţiilor primite de la UE

-    Criteriile de triere a informaţiilor;

-    Identificarea structurilor şi a persoanelor implicate în procesul de diseminare a informaţiilor;

-    Stabilirea categoriilor de evaluări ce urmează a fi efectuate odată cu transmiterea informaţiilor către structurile implicate;

-    Stabilirea termenelor limită de răspuns la eventualele solicitări primite de la UE.

A.2. Evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene

-    Modalităţi de culegere a datelor necesare pentru evaluarea riscurilor, costurilor şi beneficiilor pe care le implică proiectele de acte normative europene;

-    Modalităţi de identificare a obligaţiilor legislative, a alternativelor nelegislative, precum şi a posibilelor consecinţe nedorite pe care le implică proiectele de acte normative europene;

-    Modalităţi de consultare a partenerilor interesaţi şi a personalului relevant, direct implicat în procesul de implementare;

-   Lista de control a evaluării impactului.