PROTECȚIE CIVILĂ

Provocările specifice abordate din punct de vedere al managementului dezastrelor, relevante pentru securitatea spațiului UE au în vedere:

  • creșterea numărului de urgențe complexe care determină mutarea masivă a  populației;
  • existența unei capacități adecvate de gestionare a numărului mare de migranți în spațiul U.E. ce provin din țările din vecinătatea U.E. atunci când sunt afectate de crize civile / politice.

În ceea ce privește managementul riscului sunt relevante următoarele aspecte:

  • abordarea multirisc;
  • prioritizarea riscurilor la nivel U.E.;
  • uniformizarea modalităților de înregistrare a datelor privind pagubele rezultate în urma producerii dezastrelor și evaluarea acestora într-un mod unitar și reglementat la nivel U.E.

MAI, alături de toate celelalte autorități cu competențe în domeniu, este implicat activ în  Mecanismul UE de protecție civilă, adoptat în 2014. În context, accentul se pune pe adoptarea actelor normative de implementare a Mecanismului, pentru prevederi privind organizațiile internaționale care pot solicita asistență prin intermediul Mecanismului, politica de pregătire în domeniul protecției civile, capacitatea europeană de răspuns la dezastre, transportul asistenței, etc.