SECURITATEA INTERNĂ

Strategia de Securitate Internă a UE 2010-2014

Programul Stockholm pentru perioada 2010-2014, adoptat la Consiliul European din decembrie 2009, a marcat un pas important în consolidarea proiectului european de asigurare a spațiului comun de libertate, securitate și justiție.

Elaborarea Strategiei de Securitate Internă a UE a reprezentat una dintre  prioritățile Programului Stockholm privind asigurarea spațiului comun de libertate, securitate și justiție.

Strategia avansată de Comisie s-a bazat pe identificarea celor cinci obiective strategice considerate ca fiind cele mai relevante din perspectiva riscurilor la adresa securității interne a UE, respectiv criminalitatea organizată, terorismul, criminalitatea informatică, securitatea frontierelor și gestionarea dezastrelor.

La data de 20 iunie 2014, Comisia Europeană a prezentat Consiliului și Parlamentului European evaluarea progreselor înregistrate în perioada 2010-2014, precum și a viitoarelor provocări ce trebuie luate în considerare în revizuirea acestei Strategii .

Dezbaterile pe acest subiect la nivelul UE au confirmat actualitatea obiectivelor strategice anterioare , dar și necesitatea evidențierii unor priorități adaptate la noile provocări la adresa securității interne.

Noua Strategie de Securitate Internă, așteptată în prima jumătate a anului 2015, trebuie să ofere un răspuns la schimbările din societatea europeană (ca cele cauzate de criza economică europeană și nevoia de dezvoltare), precum și la influențele din afara spațiului UE (ca de exemplu migrația ilegală și conflictele regionale care destabilizează vecinătatea Uniunii). Consolidarea siguranței cetățenilor, prin prevenirea și combaterea infracțiunilor (în toate formele lor) pentru a își putea exercita în deplinătate drepturile fundamentale este una dintre priorități ce va fi avută în vedere la elaborarea noului document programatic Mai mult, o atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor spațiului cibernetic, și totodată nevoii de securitate, care trebuie să țină pasul cu aceste dezvoltări

Toate aceste aspecte constituie fundamente solide avute în atenție de instituțiile Ministerului Afacerilor Interne  pentru un răspuns coordonat, prompt și eficient și sunt în permanentă atenție și monitorizare. 

Ciclul de politici pentru formele grave de criminalitate transfrontalieră

În 2010, pentru implementarea obiectivelor Strategiei de Securitate Internă din punct de vedere operațional, UE a stabilit un Ciclu de politici pentru formele grave de criminalitate transfrontalieră. Scopul său este de a asigura o cooperare eficientă între agențiile de aplicare a legii din statele membre, instituțiile UE și agențiile UE. De asemenea, își propune să ofere o acțiune coerentă împotriva amenințărilor criminalității la adresa securității Uniunii Europene.

Prezentul Ciclu de politici UE a început în anul 2013 și se desfășoară pe o perioadă de patru ani (2014-2017). Acesta constă în următoarele patru etape:

  • elaborarea politicilor pe baza Evaluării amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată de către Uniunea Europeană (SOCTA UE) care trebuie să ofere o imagine completă și detaliată a amenințărilor infracționale cu impact în Uniunea Europeană.
  • stabilirea politicilor și procesul decizional prin identificarea de către Consiliu a unui număr limitat de priorități, atât regionale, cât și paneuropene. Pentru fiecare prioritate, se elaborează un plan strategic multianual (MASP) pentru a obține o abordare multidisciplinară, integrată și integrală (care să acopere măsurile preventive și represive deopotrivă).
  • punerea în aplicare și monitorizarea Planurilor de Acțiune Operaționale (OAP) care trebuie aliniate la obiectivele strategice definite de MASP. Planurile Operaționale se actualizează anual și se supun aprobării în COSI (Comitetul Operațional pentru Securitate Internă).
  • evaluarea amănunțită a eficienței și impactului OAP-urilor asupra amenințărilor infracționale pentru a furniza informații în vederea elaborării următorului ciclu de politici.

MAI participă la dezvoltarea și implementarea Ciclului de Politici UE, fiind un membru activ în derularea acțiunilor specifice.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Europol.

Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în domeniul securității interne (COSI)

Comitetul, înființat prin Tratatul de la Lisabona, are un rol cheie în punerea în aplicarea Strategiei de Securitate Internă. Titlul V al părții a treia a Tratatului privind funcționarea UE prevede ca acest Comitet permanent să faciliteze și să asigure cooperarea și coordonarea operativă eficientă, inclusiv în domeniile cooperării polițienești și vamale, precum și cea a autorităților responsabile pentru controlul și supravegherea frontierelor externe.