SIstemul de SOluționare a Problemelor (SISOP)

Sistemul de lucru în reţea SISOP va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii,asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţile din sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

Pentru operaţionalizarea SISOP s-a avut în vedere:

  • Elaborarea Ghidului de procedură privind organizarea şi funcţionarea SISOP care va fi aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne;
  • Instruirea a 174 de funcţionari publici din cadrul DAERI şi din Instituţiile Prefectului, în cadrul a cinci seminare regionale;
  • Achiziţionarea a 48 de staţii de lucru cu monitor şi UPS (6 pentru punctul central de contact din cadrul DAERI şi câte o staţie de lucru pentru fiecare punct de contact judeţean de la nivelul Instituţiei Prefectului)

 

     
     
ELIGIBILITATE CAZ SISOP
Pentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:

a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;

b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat, şi

c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.