DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

 1. conducerea DGAESRI;
 2. Serviciul afaceri europene;
 3. Serviciul Schengen;
 4. Serviciul relații internaționale;
 5. Direcția Procese Europene Orizontale și Coordonarea Instituțiilor Prefectului
 • Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare;
 • Compartimentul PRES RO;
 • Compartimentul Reforma Instituțională la Nivelul UE
 1. Serviciul reprezentare externă și misiuni internaționale;
 2. Serviciul protocol extern;
 3. Biroul securitate informații clasificate;
 4. Compartimentul secretariat și informații clasificate.