Modulul 2 „Înțelegerea procesului de decizie comunitară și a modalităților de participare activă la proces"

Modulul 2 de formare are două componente: cursuri de formare şi  vizite de studiu.

Cursurile de formare din cadrul modulului 2 s-au desfășurat în perioada 01-27.07.2013, la București (5 serii).

Total persoane instruite în cadrul modulului 2 de formare: 100, din care: 40 de persoane selectate în funcție de medie dintre absolvenţii modulului 1 de formare, 35 ataşaţi de afaceri interne care sunt reprezentanţi ai MAI în ambasadele statelor membre ale UE /rezerve/ experţi naţionali detaşaţi şi 25 de persoane din aparatul central, selectate din rândul persoanelor care participă la grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene.

Curricula pentru cursurile de formare din cadrul Modulului 2 a vizat transmiterea cunoştinţelor axate pe următoarele subiecte:

  1. Sistemul de elaborare a poziţiilor naţionale privind proiectele de politici şi de acte legislative europene;
  2. Rolul şi metodele de lucru ale organismelor naţionale de coordonare a afacerilor europene; rolul relaţiilor interministeriale; rolul Reprezentanţei Permanente a României la Bruxelles; rolul reprezentanţilor României în grupurile de lucru şi comitetele Consiliului şi ale Comisiei Europene;
  3. Modalităţi de elaborare a mandatelor şi tehnici de negociere pentru atingerea obiectivelor prevăzute în mandat;
  4. Metodele de influenţă ex-ante a propunerilor Comisiei şi a deciziilor comunitare.

Vizitele de studiu s-au desfășurat în perioada 15.09-06.11.2013, în cinci state membre ale Uniunii Europene, după cum urmează:

  • Vizită de studiu Cehia, în perioada 15-18.09.2013;
  • Vizită de studiu Austria, în perioada 29.09-02.10.2013;
  • Vizită de studiu Polonia, în perioada 09-12.10.2013;
  • Vizită de studiu Franța, în perioada 27-30.10.2013;
  • Vizită de studiu Spania, în perioada 03-06.11.2013.

Scopul vizitelor de studiu a fost acela de a realiza o documentare şi un schimb de experienţă privind modalităţile în care instituţiile publice din cele 5 state membre îşi fundamentează şi adoptă poziţiile naţionale referitoare la proiectele de politici şi acte normative europene.

Total persoane participante la cele 5 vizite de studiu: 75 persoane. Lista participanţilor poate fi consultată aici.

Manualul Modulului 2 poate fi consultat aici.