Modulul 3 "Dezvoltarea competențelor personalului implicat în activitatea de transpunere și de punere în aplicare a acquis-ului comunitar" s-a desfășurat în perioada 16.09-01.11.2013, după cum urmează:

  • 2 serii la Brașov, în perioada 16-20.09.2013;
  • 4 serii la București, în perioada 23.09-04.10.2013;
  • 2 serii la Craiova, în perioada 07-11.10.2013;
  • 2 serii la Cluj, în perioada 14-18.10.2013;
  • 2 serii la Timișoara, în perioada 21-25.10.2013;
  • 2 serii la Iași, în perioada 28.10-01.11.2013.

Total persoane instruite în cadrul modulului 3 de formare: 285, din care: 200 de persoane au fost selectate în funcție de medie dintre participanţii la primul modul de formare, iar 85 de persoane au fost selectate din rândul persoanelor care au parcurs deja alte programe de formare.

 

Curricula pentru cursurile din modulul 3 de formare au vizat transmiterea cunoştinţelor axate pe următoarele subiecte:

  • Drept comunitar (principii, libertăţi fundamentale, categorii de acte normative comunitare, raportul dintre dreptul comunitar şi cel naţional, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, etc.);
  • Modalităţi de transpunere, de implementare şi de monitorizare a aplicării acquis-ului comunitar;
  • Prezentarea procedurii de infringement, a sistemului european SOLVIT şi a sistemului european EU-PILOT.
  • Modalităţi de invocare a legislaţiei europene în cauzele de contencios administrativ.

Manualul Modulului 3 poate fi consultat aici, iar lista participanţilor aici.