Diploma de excelență

În cadrul Evenimentului anual privind realizările Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) pe anul 2014, care a avut lo...

Mai departe..

Vizite de studiu

Partea aplicată a componentei de instruire pe conţinutul celor 3 ghiduri de proceduri ...

Mai departe..

Sesiune instruire ghiduri de proceduri

În perioada 7 – 26 august 2014 s-au desfăşurat 5 sesiuni de instruire pe conţinutul celor trei ghiduri de proceduri...

Mai departe..

Al doilea seminar de instruire SISOP

În perioada 20-21.02.2014 s-a desfăşurat în Craiova Seminarul 2 de instruire SISOP. La acesta au participat 33 persoane, împărţite astfel: 1 persoană ...

Mai departe..

Primul seminar de instruire SISOP

În perioada 17-18.02.2014 s-a desfăşurat în Bucureşti Seminarul 1 privind instruirea personalului care va face parte din reţeaua SISOP. La acestă ses...

Mai departe..

Bine ați venit!

DGAESRI funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Continuare ...

 

 

ALTE SURSE DE INFORMARE
a. Drepturile pe care le au ca cetăţeni UE

b. consultanţă juridică în raport de prevederile  legislaţiei UE

c. încălcarea dreptului european de către o autoritate publică a unui  alt stat membru UE

d. căutare legislaţie europeană

     
     
ELIGIBILITATE CAZ SISOP
Pentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:

a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;

b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat, şi

c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Formular SISOP

Newsletter