Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea DGAESRI

Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, denumită în continuare DGAESRI este organizată și funcționează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin OMAI nr. 163 din 17.10.2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 01.11.2016.