Activitatea Direcției Afaceri Europene și Relații Internaționale – componenta de afaceri europene

 

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale (DAERI) funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Astfel, în domeniul afacerilor europene DAERI are competențe în: combaterea criminalității organizate și infracțiunilor grave, terorism, azil și migrație, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună, cooperare administrativă; siguranță rutieră; regimul permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor; situații de urgență; valorile și principiile fundamentale ale Uniunii Europene; drepturile și libertățile fundamentale ale omului; nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene; libera circulație a persoanelor, serviciilor și mărfurilor; cooperarea consolidată definită conform legislației europene; aplicarea în mod corespunzător a legislației europene în teritoriu; Mecanismul de cooperare și verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. Totodată, DAERI asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea și reprezentarea în structurile de decizie ale UE, precum și implementarea politicilor europene la nivel instituțional.  

Atribuțiile generale ale DAERI sunt prevăzute în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare, stabilit prin OMAI nr. 92/2014.