ADERAREA LA SPAȚIUL SCHENGEN

Aderarea României la Spațiul Schengen reprezintă o prioritate națională,un drept și o obligație asumată prin Tratatul de Aderare la UE (art.4 al Protocolului privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de Aderare al României și Bulgariei), România dorind să participe la toate formele de cooperare menite să aprofundeze integrarea europeană.

Îndeplinirea acestui deziderat avea ca efect ridicarea controalelor între frontierele interne ale statelor membre Schengen, care aplica în întregime acquis-ul Schengen.

Astfel, va fi creata o singura frontieră externă unde controalele se vor desfășura conform unui set de reguli clare în materie de vize, migrație, azil, precum și în aspectele de referitoare la cooperarea polițienească, judiciară sau vamală.

România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale UE din momentul aderării sale la UE, în ianuarie 2007. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene este unul dintre cele mai vizibile și mai importante efecte ale procesului de integrare europeană. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Direcției Schengen, din cadrul MAI.