« Înapoi

Comunicat lansare proceduri

Comunicat lansare proceduri

Comunicat de presă privind lansarea ghidurilor de proceduri si reţelei SISOP („Sistemul de Soluţionare a Problemelor") în cadrul conferinţei de închidere a proiectului "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

București, 15 octombrie 2014

În perioada 16-17 octombrie 2014, Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, organizează la hotel Intercontinental conferinţa de închidere a proiectului derulat în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Pe lângă prezentarea celor patru ghiduri de proceduri: Ghidul de procedură privind diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene; Ghidul de procedură privind asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene; Ghidul de procedură privind transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar şi Ghidul  de procedură privind organizarea şi funcţionarea SISOP ultima zi a conferinţei va fi dedicată lansării reţelei SISOP („Sistemul de Soluţionare a Problemelor").

Reţeaua SISOP reprezintă o platformă de lucru ce va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii, asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţile din sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

Acest sistem va permite, pe de o parte, o monitorizare strictă a soluţionării acestor probleme de către MAI şi a compatibilităţii soluţiilor oferite cu legislaţia UE (prin rolul de „consiliere" pe care MAI îl are în procesul de soluţionare a sesizărilor, prin recomandările emise). De asemenea, va asigura diseminarea acestor soluţii la nivel naţional astfel încât să se asigure caracterul unitar al interpretării corecte a legislaţiei UE, prin accesul tuturor instituţiilor prefectului la soluţiile identificate pentru sesizările deja rezolvate.