« Înapoi

Comunicat lansare proiect

Comunicat lansare proiect

Ministerul Administraţiei şi Internelor demarează proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

Bucureşti, 4 septembrie 2012

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, derulează în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea creşterii capacităţii instituţionale a MAI pentru a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.

Proiectul are trei componente principale care constau într-un program de formare structurat pe trei module; patru ghiduri de proceduri care vizează diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene, transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar, precum şi asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene; o reţea de soluţionare a problemelor (Sistemul de Soluţionare a Problemelor - SISOP).

Grupul ţintă vizat de acest proiect este format din personalul MAI cu atribuţii în diseminarea informaţiilor primite de la UE, evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene, elaborarea mandatelor reprezentanţilor în grupurile de lucru ale UE, reprezentarea în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene, transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept.