Beneficiari

Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului  Afacerilor Interne, precum şi funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din structurile MAI şi din instituţiile aflate în subordinea acestuia care, prin atribuţiile lor gestionează probleme din dosarele europene şi contribuie la îndeplinirea funcţiilor de reglementare, de sinteză, de reprezentare şi de autoritate ale MAI:

  • 17 Structuri din aparatul central al MAI;
  • 15 Instituţii aflate în subordinea MAI;
  • 42 Instituţii ale Prefectului;
  • 35 Ataşaţi de afaceri interne ai MAI /rezerve/experţi naţionali detaşaţi ai MAI din ambasadele statelor membre ale UE
  • Instituţii partenere în proiect: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.