Fluturaşii informativi SISOP

În cadrul proiectului au fost machetate şi printate 10.000 bucăţi de fluturaşi destinaţi informării cetăţenilor în ceea ce priveşte modalitatea de transmitere a unei solicitări în cadrul SISOP şi a modului de funcţionare a acestei reţele.

Fluturaşii conţin informaţii succinte legate de funcţionarea reţelei SISOP, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească problemele sesizate de cetăţeni/companii/ONG-uri/instituţii publice etc. pentru ca acestea să facă obiectul soluţionării în cadrul SISOP (ex: a. să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE; b. entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat, şi c. să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ), modalităţile de sesizare SISOP şi alte informaţii utile pentru cetăţeni legate de această procedură.

Fluturaşii SISOP pot fi consultaţi aici.