Componente

Proiectul a avut trei componente principale, fiecare în parte având complexitatea unui proiect:

 1. Un program de formare, adresat personalului MAI, structurat pe trei module:
  • Modulul 1" formarea generală în domeniul afacerilor europene, familiarizarea cu instituţiile europene şi categoriile de decizii adoptate în cadrul UE şi raportarea acestora la realităţile româneşti" (grup ţintă format din 600 de persoane).
  • Modulul 2 „înţelegerea procesului de decizie comunitară şi a modalităţilor de participare activă la proces" (grup ţintă format din 100 de persoane).
  • Modulul 3 „dezvoltarea competenţelor personalului implicat în activitatea de transpunere şi de punere în aplicare a acquis-ului comunitar" (grup ţintă format din 280 de persoane).
 2. Elaborarea a 3 ghiduri de proceduri:
  • Ghidul de proceduri privind diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană şi evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene 
  • Ghidul de proceduri privind asigurarea reprezentării active şi eficiente a MAI în structurile de decizie ale UE
  • Ghidul de proceduri privind transpunerea şi implementarea directivelor şi deciziilor cadru şi monitorizarea implementării acquis-ului UE
  • Ghidul de procedură privind organizarea şi funcţionarea SISOP (Sistemul de Soluţionare a Problemelor).
 3. Instituirea „Sistemului de Soluţionare a Problemelor" (SISOP) prin care se asigură mecanismul de interacţiune între MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii şi asociaţii şi îmbunătăţirea controlului de legalitate exercitat de către prefecţi, în vederea soluţionării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului UE de către autorităţile publice locale. 

În cadrul procesului de operaţionalizare a reţelei SISOP a avut loc şi o instruire a personalului MAI pe conţinutul Ghidului de procedură SISOP. 

În ceea ce priveşte instruirea personalului MAI pe conținutul primelor 3 ghiduri de procedură aceasta a avut două componente:

a.  cursuri de formare (s-au desfăşurat în perioada 07-26.08.2014, cu un grup țintă de 100 persoane);

b.  2 vizite de studiu (partea aplicată a componentei de instruire, ce s-au desfășurat în perioadele 17-19.09.2014 și 24-26.09.2014).