Comunicat de presă închidere proiect

Anunţ de presă privind închiderea proiectului "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

București, 15 octombrie 2014

În perioada 16-17 octombrie 2014, Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, organizează la hotel Intercontinental conferinţa de închidere a proiectului derulat în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.

Proiectul a presupus trei componente principale, fiecare în parte având complexitatea unui proiect distinct:

  1. Un program de formare, adresat personalului MAI, structurat pe trei module:
  • Modulul 1" formarea generală în domeniul afacerilor europene, familiarizarea cu instituţiile europene şi categoriile de decizii adoptate în cadrul UE şi raportarea acestora la realităţile româneşti"
  • Modulul 2 „înţelegerea procesului de decizie comunitară şi a modalităţilor de participare activă la proces"
  • Modulul 3dezvoltarea competenţelor personalului implicat în activitatea de transpunere şi de punere în aplicare a acquis-ului comunitar"

În cadrul acestei componente au fost instruite peste 900 de persoane, reprezentanţi ai structurilor aparatului central al MAI care desfăşoară activităţi în domeniul afacerilor europene, reprezentanţi ai instituţiilor aflate în subordinea MAI, reprezentanţi din cele 42 de Instituţii ale Prefectului şi ataşaţii de afaceri interne ai MAI din ambasadele statelor membre ale UE.

  1. Elaborarea a 4 ghiduri de proceduri:
  • Ghidul de proceduri privind diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană şi evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene 
  • Ghidul de proceduri privind asigurarea reprezentării active şi eficiente a MAI în structurile de decizie ale UE
  • Ghidul de proceduri privind transpunerea şi implementarea directivelor şi deciziilor cadru şi monitorizarea implementării acquis-ului UE,
  • Ghidul de procedură privind organizarea şi funcţionarea SISOP (Sistemul de Soluţionare a Problemelor).
  1. Instituirea „Sistemului de Soluţionare a Problemelor" (SISOP) prin care se asigură mecanismul de interacţiune între MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii şi asociaţii şi îmbunătăţirea controlului de legalitate exercitat de către prefecţi, în vederea soluţionării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului UE de către autorităţile publice locale. În vederea operaţionalizării SISOP a fost creată o aplicaţie informatică pentru încărcarea şi gestionarea sesizărilor primite din partea cetăţenilor, companiilor, ONG-urilor cu privire la eventuale astfel de cazuri.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost prevăzută şi instruirea personalului MAI pe conţinutul celor 4 ghiduri de proceduri menţionate mai sus. Instruirea pe Ghidul SISOP s-a realizat în perioada februarie-martie 2014. În ceea ce priveşte instruirea personalului MAI pe conținutul celorlalte 3 ghiduri de proceduri, aceasta a presupus două componente:

a.  cursuri de formare (au fost instruite 105 persoane)

b.  vizite de studiu (partea aplicată a componentei de instruire). Scopul vizitelor de studiu a fost acela de a realiza o documentare privind practica negocierii în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului și Comisiei Europene, inclusiv printr-o prelegere la sediul Reprezentanţei Permanente a României la Bruxelles.

Durata de implementare a proiectului a fost de 33 de luni.

Persoane de contact:   

Andreea Radu – consilier pentru afaceri europene

Adriana Agape – consilier pentru afaceri europene

Ruxandra Ilie

Tel1: 021.264.85.00

Tel2: 021.303.70.80 ( iMAI 11853)

E-mail: spap@mai.gov.ro

Comunicat lansare proceduri

Comunicat de presă privind lansarea ghidurilor de proceduri si reţelei SISOP („Sistemul de Soluţionare a Problemelor") în cadrul conferinţei de închidere a proiectului "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

București, 15 octombrie 2014

În perioada 16-17 octombrie 2014, Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, organizează la hotel Intercontinental conferinţa de închidere a proiectului derulat în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Pe lângă prezentarea celor patru ghiduri de proceduri: Ghidul de procedură privind diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene; Ghidul de procedură privind asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene; Ghidul de procedură privind transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar şi Ghidul  de procedură privind organizarea şi funcţionarea SISOP ultima zi a conferinţei va fi dedicată lansării reţelei SISOP („Sistemul de Soluţionare a Problemelor").

Reţeaua SISOP reprezintă o platformă de lucru ce va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii, asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţile din sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

Acest sistem va permite, pe de o parte, o monitorizare strictă a soluţionării acestor probleme de către MAI şi a compatibilităţii soluţiilor oferite cu legislaţia UE (prin rolul de „consiliere" pe care MAI îl are în procesul de soluţionare a sesizărilor, prin recomandările emise). De asemenea, va asigura diseminarea acestor soluţii la nivel naţional astfel încât să se asigure caracterul unitar al interpretării corecte a legislaţiei UE, prin accesul tuturor instituţiilor prefectului la soluţiile identificate pentru sesizările deja rezolvate.

Comunicat lansare proiect

Ministerul Administraţiei şi Internelor demarează proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

Bucureşti, 4 septembrie 2012

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, derulează în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea creşterii capacităţii instituţionale a MAI pentru a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.

Proiectul are trei componente principale care constau într-un program de formare structurat pe trei module; patru ghiduri de proceduri care vizează diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative europene, transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar, precum şi asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene; o reţea de soluţionare a problemelor (Sistemul de Soluţionare a Problemelor - SISOP).

Grupul ţintă vizat de acest proiect este format din personalul MAI cu atribuţii în diseminarea informaţiilor primite de la UE, evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene, elaborarea mandatelor reprezentanţilor în grupurile de lucru ale UE, reprezentarea în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene, transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept.