Director general:            comisar-șef de poliție Mihai-Cătălin NECULA

Director general adjunct: comisar șef de poliție Nușa Mirela COMAN

Director general adjunct: comisar șef de poliție Simona ȘTEFAN