Conferinţa de lansare

În data de 04.09.2012, la Hotelul Howard Johnson din Bucureşti, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar" (cod SMIS 32862).

La acest eveniment au participat 160 de persoane dintre care: 10 reprezentanţi ai media, 10 reprezentanţi ai ONG-urilor şi 60 de reprezentanţi ai structurilor MAI şi ai instituţiilor din subordine şi 80 de reprezentanţi din teritoriu ai Instituţiilor Prefectului şi ai structurilor deconcentrate ale MAI.

Evenimentul a fost anunţat prin mijloace de informare comunicare şi publicitate specifice (un comunicat de presă publicate în presa centrală, într-un cotidian, un comunicat de presă pe site-ul web oficial al MAI şi un altul pe cel al ANFP, partenerul DGAERI în acest proiect).

Conferinţa de deschidere a fost organizată în vederea promovării proiectului şi a informării structurilor MAI şi a instituţiilor din subordine cu privire la obiectivele proiectului, acţiunile care vor fi organizate, rezultatele aşteptate şi modalitatea de implementare a proiectului.

Fiecare participant a primit materiale promoţionale, după cum urmează: câte o mapă, un pix, un pliant, un bloc-notess, şi un CD cu materiale informative.

La acest eveniment a fost asigurată cazarea pentru 79 de persoane şi transportul pentru 64 de persoane participante la conferinţă, din cadrul structurilor MAI aflate în teritoriu.

Agenda Conferinţei poate fi descărcată de aici.

Conferinţa de închidere a proiectului

În perioada 16-17 octombrie 2014, Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, organizează la hotel Intercontinental, Bucureşti, conferinţa de închidere a proiectului derulat în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013. Conferinţa va avea ca scop prezentarea rezultatelor obţinute şi  a modului de atingere a obiectivelor propuse prin proiect. Totodată cu acest prilej se va realiza lansarea publică a reţelei SISOP - Sistemul de Soluţionare a Problemelor .

La eveniment vor participa peste 160 de persoane, participanţi din teritoriu, reprezentanţi ai aparatului central al MAI şi instituţiilor subordonate MAI.