DGAESRI funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DGAESRI are competență teritorială generală. DGAESRI coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, din unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/cadrul MAI.

DGAESRI reprezintă punct național de contact în toate aspectele legate de punerea în aplicare a mecanismului de evaluare Schengen la nivel național, în relația cu autoritățile naționale cu responsabilități în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și în procesul de eliminare a controalelor la frontierele interne, precum și la nivel european, în relația cu instituțiile și organismele Uniunii Europene (UE) și cu alte state membre.

DGAESRI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituțiile similare din alte state, pentru instituțiile și organismele UE, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaționale și regionale specializate la care România sau MAI sunt parte.

DGAESRI are competențe în următoarele domenii:
a) afaceri europene circumscrise domeniilor sectoriale în care structurile MAI au competențe specifice;
b) relații internaționale circumscrise domeniilor sectoriale în care structurile MAI au competențe specifice;
c) reprezentare externă prin rețeaua atașaților de afaceri interne și ofițerilor de legătură aparținând MAI;
d) misiuni internaționale sub egida NATO, UE, OSCE și ONU;
e) ceremonial și protocol la nivelul MAI.