Documente programatice naționale

  • Hotărârea nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020;
  • Hotărârea nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012–2016 și a Planului național de acțiune 2012–2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012–2016; Planul Național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2014–2016 se află in proces de consultare interinstituționala, urmând a fi aprobat prin H.G.
  • Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică
  • Hotărârea nr. 498/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru 2011-2014. 
  • Hotărârea Guvernului nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ordine Publică 2010-2013, și a Planului Strategic al Ministerului Administrației și Internelor pentru perioada 2010-2013

Totodată, MAI, prin intermediul DAERI, depune toate diligențele necesare în vederea coordonării şi monitorizării procedurilor aferente procesului de transpunere și implementare a legislației europene în sistemul național de drept și monitorizarea aplicării acquis-ului UE.