Componenţa echipei de implementare*

  1. Elena Ciocan, manager de proiect, director adjunct al DAERI;
  2. Andreea Florina Radu, manager adjunct 1 și responsabil Ghiduri de proceduri şi SISOP;
  3. Claudia Lavinia Niculescu (Nemeş), manager adjunct 2, director în cadrul ANFP;
  4. Ana Isabela Earamazu, responsabil 1 cu programul de formare;
  5. Adriana Agape (Rizea),  responsabil 2 cu programul de formare;
  6. Ruxandra Jipa, responsabil cu activităţile de promovare şi comunicare şi aspecte juridice;
  7. Dragoş Petec, specialist IT;
  8. Doina Duţu, responsabil financiar şi achiziţii publice.  

* la data încheierii proiectului