« Înapoi

Sesiune instruire ghiduri de proceduri

Sesiune instruire ghiduri de proceduri

În perioada 7 – 26 august 2014 s-au desfăşurat 5 sesiuni de instruire pe conţinutul celor trei ghiduri de proceduri:

  •  Ghidul de proceduri privind diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană şi evaluarea impactului proiectelor de acte legislative europene; 
  • Ghidul de proceduri privind asigurarea reprezentării active şi eficiente a MAI în structurile de decizie ale UE;
  • Ghidul de proceduri privind transpunerea şi implementarea directivelor şi deciziilor cadru şi monitorizarea implementării acquis-ului UE;

Obiectiv principal al acestor instruiri l-a constituit îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a MAI în următoarele domenii: diseminarea informaţiilor primite de la UE; evaluarea proiectelor legislative şi a politicilor europene; elaborarea mandatelor şi îmbunătăţirea reprezentării MAI în structurile europene de decizie; transpunerea corectă a directivelor şi deciziilor cadru în sistemul naţional de drept şi implementarea eficientă a acquis-ului comunitar.