Experții Naționali Detașați

Începând cu 2007, odată cu dobândirea statutului de stat membru, România este informată, prin intermediul Reprezentanței Permanente pe lângă UE (RPRO), al Ministerului Afacerilor Externe sau al punctelor naționale de contact (ex. PNC Frontex, Europol, etc) cu privire la posturile de expert național detașat (END) existente în cadrul instituțiilor sau agențiilor europene. END sunt persoane puse la dispoziția instituției/agenției UE de către administrația publică națională, regională sau locală, la care structura europeană recurge în vederea utilizării expertizei lor într-un anumit domeniu. Experiența dobândită de acești experți în materia afacerilor europene ar trebui exploatată la întoarcerea lor în administrația de origine.

Detașările se efectuează,  în principiu, pentru o perioadă de cel puțin șase luni și de maxim patru ani.  Același expert nu poate solicita o a doua detașare decât după o perioadă de cel puțin șase ani.

END sunt plătiți în continuare de angajatorul lor, însă Comisia achită costurile suplimentare legate de viața și activitatea în afara țării, și anume o indemnizație zilnică. De asemenea, END pot primi o indemnizație lunară a cărei valoare depinde de distanța care îi separă de locul de origine. Pe durata detașării, experții beneficiază de asigurarea socială oferită de angajator, dar și de sistemul de asigurări în caz de accidente al Comisiei.

Începând cu 2007, România își exercită dreptul de a detașa experți în cadrul instituțiilor sau agențiilor europene.

Condițiile care guvernează detașarea sunt reglementate de fiecare instituție/agenție în parte, prin decizie separată.    

La nivel național, cadrul general necesar detașării este asigurat de Legea 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, aceasta acoperind aspecte legate de solicitarea acordului angajatorului, încadrarea funcțiilor în țară, salarizare, promovarea, avansarea și evaluarea END, etc.