FRONTIERE

România gestionează a doua frontieră externă a UE (2070 km), o frontieră dificilă, pentru securizarea căreia au fost făcute  investiții semnificative, la standardele cerute de legislația comunitară, cu echipamente de ultimă generație, România dispunând, în prezent, de întreaga capacitate pentru a asigura protecția frontierelor externe la cel mai înalt nivel.

România beneficiază de un Sistem Integrat pentru Securitatea Frontierei, un sistem de ultimă generație, care furnizează autorităților de aplicare a legii o capacitate extraordinară de a urmări situația operativă și de a acționa în sensul asigurării securității spațiului european.

Modelul global de management al frontierelor europene este un instrument important pentru protejarea securității interne a statelor membre și, în special, pentru prevenirea și depistarea imigrației ilegale și a infracțiunilor conexe, precum și a altor infracțiuni transfrontaliere. Acesta este un concept care reunește următoarele dimensiuni:

  • controlul la frontiere (verificări și supraveghere), astfel cum este definit în Codul Frontierelor Schengen, incluzând analizele de risc pertinente și informațiile privind criminalitatea;
  • depistarea și investigarea criminalității transfrontaliere în coordonare cu toate autoritățile competente de aplicare a legii;
  • modelul celor patru filtre (măsurile în țările terțe, cooperarea cu țările vecine, controlul la frontiere, măsurile de control în spațiul de liberă circulație, inclusiv returnarea);
  • cooperarea dintre agenții pentru managementul frontierelor (poliția de frontieră, vama, poliția, securitatea națională și alte autorități competente) și cooperarea internațională;
  • coordonarea și coerența activităților statelor membre, ale instituțiilor și altor organisme ale Comunității și ale Uniunii.

În prezent MAI, alături de alte instituții cu competențe în domeniu, acordă o atenție deosebită implementării și dezvoltării EUROSUR (Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor), dar și a sistemelor componente ale conceptului „frontiere inteligente" (Smart Borders). 

În aceeași măsură participarea României la activitățile specifice Agenției FRONTEX este apreciată în mod deosebit de partenerii europeni, țara noastră fiind al doilea stat contributor la operațiunile FRONTEX.