Ghidul de procedură nr. 2 „Modul de reprezentare al MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene"

Analiza pentru Ghidul 2  conţine evidenţierea punctelor slabe şi a punctelor forte în ceea ce priveşte modul de reprezentare al MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene

Ghidul de procedură privind asigurarea reprezentării eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene conţine informaţii precum:

1.       Modalitatea de elaborare a mandatelor reprezentanţilor MAI în structurile de decizie ale UE (structura mandatului, cine îl elaborează, cine îl avizează, cine îl aprobă);

2.       Modalitatea de întocmire şi de gestionare a registrului mandatelor care conţine mandatul iniţial, modificările mandatului iniţial (cauze), evaluări de etapă şi evaluarea finală a îndeplinirii mandatului;

3.       Modalităţi de verificare şi corelare a poziţiilor MAI cu poziţiile altor state membre.

Acest Ghid a fost creat în scopul asigurării unei participări active a reprezentanţilor României la grupurile de lucru ale structurilor europene.