Ghidul de procedură nr. 3 "Procesul de transpunere şi implementare a legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului UE"

Analiza pentru Ghidul 3 conţine evidenţierea punctelor slabe şi a punctelor forte în ceea ce priveşte procesul de transpunere şi implementare a legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului UE

Ghidul de procedură privind transpunerea şi implementarea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului UE conţine informaţii precum:

1.       Structura planului de transpunere: cum va fi transpusă legislaţia europeană (prin lege, hotărâre de guvern, ordin al ministrului etc.), ce structuri MAI sunt implicate, termene, cine monitorizează transpunerea;

2.       Structura planului de implementare a actului normativ prin  care se face transpunerea (probleme de organizare, resurse alocate, monitorizarea implementării etc);

3.       Monitorizarea post-implementare (cine va face implementarea, la ce interval de timp, cum se măsoară eficienţa actului normativ, o sinteză şi recomandările aferente etc).