Ghidul SISOP „Ghidul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)"

Ghidul SISOP a fost finalizat în luna ianuarie a.c. În vederea elaborării acestuia, a fost realizată o analiză care conţine evidenţierea punctelor slabe şi a punctelor forte în ceea ce priveşte sistemul de lucru al MAI cu Instituţiile Prefectului în domeniul exercitării, de către prefect, a controlului de legalitate asupra actelor normative emise/adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari).

Ghidul de proceduri privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)  conţine informaţii privind:

  1. Stabilirea punctului central de contact din cadrul DAERI şi a punctelor de contact din cadrul fiecărei Instituţii a Prefectului.
  2. Caracteristici cu privire la rolul punctului central de contact şi al punctelor de contact din cadrul Instituţiilor Prefectului, precum şi criteriile de selecţionare a personalului care va face parte din reţea;
  3. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească problemele sesizate de cetăţeni, firme, asociaţii, etc., pentru ca acestea să facă obiectul soluţionării în cadrul SISOP;
  4. Modalităţile de sesizare SISOP;
  5. Modalităţile de procesare şi evaluare a sesizărilor primite;
  6. Modalităţi de realizare a dialogului interinstituţional pentru identificarea soluţiilor şi formularea răspunsurilor.