a. Drepturile pe care le au ca cetăţeni UE

b. consultanţă juridică în raport de prevederile  legislaţiei UE

c. încălcarea dreptului european de către o autoritate publică a unui  alt stat membru UE

d. căutare legislaţie europeană