Informaţii utile

a. drepturile cetățenilor români ca cetăţeni UE

b. consultanţă juridică în raport de prevederile  legislaţiei UE

c. încălcarea dreptului european de către o autoritate publică a unui  alt stat membru UE

d. căutare legislaţie europeană

e. manuale

  • Manual Directiva Servicii http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_ro.pdf
  • Ghid SISOP - „Ghidul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)"
  • Modulul 1 „Familiarizarea cu instituțiile europene și a categoriilor de decizii adaptate în cadrul Uniunii Europene și cunoașterea problematicii europene și a politicilor europene prin comparație cu realitatea românească"
  • Modulul 2 „Înțelegerea procesului de decizie comunitară și a modalităților de participare activă la proces"
  • Modulul 3 "Dezvoltarea competențelor personalului implicat în activitatea de transpunere și de punere în aplicare a acquis-ului comunitar"