MIGRAȚIE

Într-o perioadă în care au loc mari schimbări la nivel mondial, în care lumea se confruntă cu puternice provocări politice, economice, financiare și sociale, importanța politicilor legate de spațiul de libertate, securitate și justiție a crescut în mod constant în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene.

Aceste politici sunt în centrul proiectului european de creare a unui spațiu fără frontiere interne, în care cetățenii Uniunii și resortisanții țărilor terțe pot să intre, să se deplaseze, să locuiască și să muncească, aducând idei noi, capital, cunoștințe și inovare sau completând deficitele prezente pe piețele naționale ale forței de muncă, având totodată convingerea că drepturile lor sunt pe deplin respectate și că securitatea lor este garantată.

Migrația bine gestionată trebuie privită ca generatoare de soluții win-win pentru țările de origine și de destinație ale migranților, implicarea țărilor terțe, de tranzit și de origine, în dialoguri politice, dar și în mecanisme de cooperare operativă fiind esențială, alături de susținerea acțiunilor organismelor internaționale relevante.

În acest sens, Uniunea Europeană acordă o atenție sporită dezvoltării relației de cooperare cu statele terțe, prin consolidarea cooperării cu statele de origine, implicării țărilor terțe de tranzit și de origine în dialoguri politice, dar și în mecanisme de cooperare operativă, alături de susținerea acțiunilor organismelor internaționale relevante.

Uniunea Europeană este preocupată de elaborarea unor politici coerente privind integrarea migranților, care nu trebuie să  rămână atributul exclusiv al țării de destinație, ci poate fi începută și continuată ulterior cu sprijinul țării de origine, precum și de o adaptare a  politicilor de migrație și azil, astfel încât să poată sprijini gestionarea situației operative curente privind presiunile migratorii cu care se confruntă statele membre, precum și stabilirea unor mecanisme de ajustare a resurselor necesare gestionării fluxurilor.

Un management eficient al fenomenului migrației legale, precum și o monitorizare permanentă, o reacție rapidă și adecvată la presiunea exercitată de fluxurile migratorii sunt priorități ale Ministerului Afacerilor Interne, prin instituțiile cu competențe în domeniu.