Obiective

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului MAI, implicat în elaborarea şi adoptarea actelor normative europene, în transpunerea şi implementarea lor în sistemul naţional de drept, în monitorizarea şi controlul respectării acquis-ului UE prin organizarea unui program de formare.
  • Îmbunătăţirea următoarelor activităţi: diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană; evaluarea impactului proiectelor actelor legislative europene; elaborarea mandatelor şi reprezentarea MAI în structurile europene de decizie; transpunerea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept. În acest scop, vor fi elaborate trei ghiduri de proceduri;
  • Prevenirea şi soluţionarea problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului comunitar de către autorităţile publice locale prin instituirea unui sistem de lucru în reţea, „Sistemul de Soluţionare a Problemelor" (SISOP), care să asigure interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii, asociaţii, etc. şi îmbunătăţirea controlului de legalitate, exercitat de către prefecţi, asupra conformităţii cu acquis-ul comunitar a actelor normative elaborate de către autorităţile publice locale.