Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere

 

Domenii de competență ale Ministerului Afacerilor Interne care intră sub incidența Directivei:

·         evidența, editarea și eliberarea permiselor de conducere;

·         examinarea candidaților în vederea obținerii unei/unor categorii de permis de conducere;

·         organizarea și exploatarea bazei de date privind evidența vehiculelor înmatriculate, a evidenței deținătorilor de permise de conducere, a evidenței vehiculelor autorizate pentru circulația provizorie, a evidenței numerelor de probe și a evidenței candidaților examinați în vederea obținerii unei/unor categorii de permis de conducere;

·         organizarea și coordonarea preschimbării permiselor de conducere străine cu documente similare românești.

Structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care au responsabilități în domeniile de mai sus:

·         Direcția  Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

·         Inspectoratul General al Poliției Române- Direcția Rutieră

Prezentare

Adoptarea acestei directive a fost necesară întrucât, în ciuda progreselor înregistrate în privința armonizării normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au continuat să existe diferențe semnificative cu privire la  normele privind periodicitatea reînnoirii permiselor de conducere. Astfel, Directiva 2006/126/CE reformată prevede introducerea unui permis unic (până în 19 ianuarie 2033) care va înlocui modelele aflate în circulație în acest moment.

Obiectivele generale ale Directivei 2006/126/CE reformată privind permisele de conducere sunt următoarele:

·         îmbunătățirea siguranței rutiere;

·         facilitarea liberei circulații a persoanelor care își stabilesc reședința într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat permisul;

·         reducerea posibilității de fraudare.

·         Acțiunile prevăzute în Directivă  pentru atingerea obiectivelor:

·         Înlocuirea modelului de permis de conducere, conform prevederilor Directivei 91/439/CEE, cu un model unic, sub forma unui card din plastic.

·         Introducerea unei noi categorii de permis de conducere pentru mopeduri și pentru motociclete (categoria AM și categoria A2). Categoria AM poate figura în permisul auto începând din 2009, însă obligația emiterii unui permis pentru această categorie este prevăzută începând cu 2013.

·         Introducerea opțională a unui microprocesor în noul model de permis de conducere permite creșterea nivelului protecției antifraudă. Datele naționale incluse în cip, ar trebui să nu se interfereze cu datele general accesibile. Prezența unui microprocesor nu este o condiție de valabilitate a unui permis de conducere. Pierderea sau imposibilitatea citirii microprocesorului sau deteriorarea acestuia nu afectează valabilitatea documentului.

·         Introducerea unei perioade de valabilitate administrativă pentru permisele de conducere noi. Începând cu 19 ianuarie 2013, permisele de conducere pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE (mopede, motociclete, autoturisme) din toate SM, sunt emise pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea ca SM să extindă valabilitatea până la 15 ani. Perioada de valabilitate a permiselor de conducere pentru categoriile: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E (camioane, autobuze) este  de 5 ani.

Directiva prevede adoptarea la nivelul statelor membre  a unor norme specifice pentru a favoriza accesul persoanelor cu handicap fizic la conducerea vehiculelor.

Intrarea în vigoare a Directivei 2006/126/CE

Data adoptării

20 decembrie 2006

Data intrării în vigoare

9 ianuarie 2007

Termen de transpunere       

19 ianuarie 2011

Data de la care se aplică

19 ianuarie 2013,

iar pentru unele prevederi, 19 ianuarie 2009

Data la care toate permisele auto emise sau în circulație trebuie să fie conforme Directivei 2006/126/EC

19 ianuarie 2033

 

 

Directiva 2006/126/CE reformată a fost modificată prin următoarele acte legislative europene:

·         Directiva 2011/94/UE din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere - înlocuirea cuvintelor "modelul comunitar de permis de conducere" cu cuvintele „modelul Uniunii Europene de permis de conducere"; actualizarea permisului de conducere pentru a reflecta aderarea României și a Bulgariei la UE și, respectiv, ca urmare a introducerii, începând cu data de 19 ianuarie 2014, a categoriilor AM (mopeduri) și A2 (motociclete)

·         Directiva 2012/36/ UE a Comisiei de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere- modificarea Anexelor I și II ale Directivei 2006/126/CE reformată

·         2013/47/UE a Comisiei de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere - introducerea unei perioade de tranziție pentru a permite statelor membre să autorizeze, până la 31 decembrie 2018, utilizarea motocicletelor din categoria A care sunt conforme cu specificațiile anterioare modificărilor introduse prin directiva 2012/36/UE

·         Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere modificarea Anexelor I și II ale Directivei 2006/126/CE reformată - termen de transpunere și implementare 31 decembrie 2015

Stadiul transpunerii

Cu acordul Comisiei Europene, începând cu luna noiembrie 2008, România a introdus treptat un nou model de permis de conducere, care este conform modelului de permis unic prevăzut de Directiva 2006/126/CE, pentru a evita emiterea, la un interval de timp scurt, a două modele diferite și, implicit, costuri financiare și administrative pe care acest lucru le-ar fi presupus.

Directiva 2006/126/CE reformată, modificată de Directivele menționate mai sus, a fost transpusă în legislația națională, prin următoarele acte normative:

·         Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr.  49/2006, cu modificările și completările ulterioare.

·         H.G. nr. 1391/4.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

·         Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163 din 10 august 2011 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești, cu modificările și completările ulterioare.

·         Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157 din 26 iunie 2012 privind forma, dimensiunile și conținutul permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare

·         Ordinul ministrului administrației  nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare.

·         Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 260 din 21 noiembrie 2011
pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea și controlul examinatorilor care participă la desfășurarea examenelor practice pentru obținerea permisului de conducere

·         Ordinul ministrului transporturilor nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

·         Ordinul ministrului sănătății nr. 1162 din 31 august 2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, cu modificările și completările ulterioare