Scurtă descriere

Programul de formare a urmărit instruirea a 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – poliţişti şi personal contractual din cadrul MAI, pregătiţi prin programul de formare structurat pe trei module:

  • Modulul 1: Familiarizarea cu instituţiile europene şi a categoriilor de decizii adoptate în cadrul uniunii europene şi cunoaşterea problematicii europene şi a politicilor europene prin comparaţie cu realitatea românească
  • Modulul 2: Înţelegerea procesului de decizie comunitară şi a modalităţilor de participare activă la proces
  • Modulul 3: Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în activitatea de transpunere şi de punere în aplicare a acquis-ului comunitar

Selecţionarea participanților la programul de formare s-a realizat în baza unei proceduri, elaborate de către echipa de management a proiectului.

Structura repartizării pe modulele de formare a persoanelor participante la programul de formare, conform cererii de finanțare a proiectului, este următoarea:

  1. Participanţii la primul modul de formare: 600 persoane din care 140 reprezentanţi ai structurilor aparatului central; 360 reprezentanţi ai instituţiilor aflate în subordinea MAI şi ai structurilor lor deconcentrate;  100 reprezentanţi ai Instituţiilor Prefectului.
  2. Participanţi la cel de–al doilea modul de formare: 100 persoane din care 40 de persoane selectate dintre absolvenţii modulului 1 de formare, 35 ataşaţi afaceri interne/rezerve/experţi naţionali detaşaţi, şi 25 de persoane din aparatul central selectaţi, conform procedurii prevăzută în proiect dintre cei care participă la grupurile de lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene.
  3. Participanţii la cel de-al treilea modul de formare: 280 persoane din care 200 de persoane selectate dintre participanţii la primul modul de formare, iar 80 vor fi selectaţi conform procedurii prevăzută de proiect din rândul persoanelor care au parcurs deja alte programe de formare (80 din aparatul central şi instituţiile din subordine şi 200 din Instituţiile Prefectului și structurile deconcentrate ale MAI în teritoriu).

La finalizarea fiecărei serii a modulelor de formare s-a organizat o sesiune de testare a participanţilor. În urma promovării testului fiecare participant a primit un certificat de participare aferent fiecărui modul.

În cadrul programului de formare au fost elaborate și multiplicate 3 manuale suport pentru programul de formare (Manualul 1 -  tipărit în 800 exemplare, Manualul 2 -  tipărit în 200 exemplare, Manualul 3 -  tipărit în 500 exemplare). Fiecare participant la programul de formare a primit câte un manual aferent modulului de formare la care a participat.