Activitatea de relații internaționale a DAERI

Unul dintre obiectivele Ministerului Afacerilor Interne îl constituie promovarea relațiilor și cooperării internaționale, pe componenta de ordine și siguranță publică, cu instituțiile similare din statele membre UE și din alte state, în cadru bi sau multilateral, cu organisme și organizații internaționale sau cu instituții sau organisme ale Uniunii Europene.

În acest scop, DAERI acționează pentru:

  • dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare internațională în eforturile de creștere a gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, de combatere a infracționalității, terorismului și criminalității transfrontaliere, a traficului de persoane, a traficului și consumului de droguri, inclusiv în vederea combaterii eficiente a criminalității generate de cetățenii români în străinătate;
  • consolidarea parteneriatelor strategice și a parteneriatelor de cooperare în domeniul afacerilor internelor, în plan bi și multilateral;   
  • stabilirea de noi parteneriate și relații de cooperare.
  • asigurarea funcționării rețelei de atașați de afaceri interne.