Sinteza relațiilor de colaborare

În cadrul relațiilor de colaborare internațională, Ministerul Afacerilor Interne acționează pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate în relațiile cu partenerii externi.

Astfel, MAI menține la un nivel ridicat relațiile cu state cu care România are încheiate parteneriate strategice și dezvoltă relații speciale, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea transatlantică.

Rămâne prioritară cooperarea specifică cu statele membre UE, cu statele nordice în vederea coordonării pe chestiunile de interes european și internațional.

Republica Moldova, al cărei parcurs european este sprijinit în mod consecvent de către România, este un partener important de cooperare în domeniul afacerilor interne. De asemenea, MAI urmărește menținerea unui curs ascendent al dialogului cu statele din Balcanii de Vest, implicându-se în susținerea perspectivei europene a acestora, prin furnizarea de expertiză.

Un obiectiv important pe agenda externă este cooperarea cu statele vecine.

Se urmărește dezvoltarea relațiilor cu statele din Asia, în special cu China și Japonia, ca parteneri strategici.

Sunt promovate contactele cu statele din Orientul Mijlociu și din lumea arabă, precum și cooperarea cu Israelul, partener-cheie al României în Orientul Mijlociu, având în vedere oportunitățile de cooperare identificate.

De asemnenea, Ministerul Afacerilor Interne are în atenție extinderea relațiilor cu state din America Latină, în special pe problematica combaterii drogurilor.

În planul cooperării cu structurile regionale și subregionale, România și-a consolidat rolul de furnizor de securitate în arealul sud – est european – în cadrul SELEC,   PCC – SEE, SEECP, RCC, OCEMN, dar și de coordonare a pozițiilor pe diferite dosare europene în cadrul Forumului Salzburg.

Au fost continuate activitățile specifice de coordonare a reprezentării instituției la reuniunile organizate sub egida OSCE, Consiliul Europei, ONU, totodată fiind furnizată în timp real expertiză acolo unde necesitățile o impun.