Site web

Realizarea site-ului web a reprezentat unul dintre obiectivele proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar".  În baza contractului de prestări servicii încheiat ca urmare a derulării procedurii de achiziţie publică, site-ul web dezvoltat în cadrul proiectului a fost realizat şi dat în funcţiune la începutul lunii mai 2013. 

Site-ul dezvoltat prin proiect este găzduit pe site-ul MAI. Acesta a fost administrat, în primă fază de către echipa de implementare a proiectului, iar ulterior, la finalizarea acestuia de către personalul DAERI.

Site-ul conţine informaţii relevante despre proiect (obiective, activităţi, rezultate), informaţii despre dosarele europene gestionate de MAI, informaţii despre politicile şi legislaţia UE şi oferă cetăţenilor posibilitatea de a transmite în timp real  (prin completarea unui formular on-line) sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei europene, precum şi consultarea stadiului de rezolvare a solicitărilor prin intermediul aplicaţiei SISOP*. 

Site-ul web funcţionează  la nivel central, putând fi accesat prin intermediul internetului din orice locaţie.

Grupul ţintă îpe care îl vizează site-ul web:

  • personalul MAI din Aparatul Central şi din structurile subordonate, precum şi personalul din cadrul Instituţiei Prefectului din cele 41 de judeţe şi din Bucureşti, implicat în gestionarea dosarelor europene;
  • cetăţenii/companiile, asociaţiile etc. interesaţi de problematica dosarelor europene;
  • cetăţenii/companiile, asociaţiile etc. care doresc să depună on-line petiţii cu privire la încălcarea acquis-ului UE de către autorităţile publice locale

* Notă: Site-ul web conţine o secţiune dedicată în care cetăţenii vor avea posibilitatea de a completa şi transmite, on-line, sesizări referitoare la încălcarea legislaţiei europene, precum şi consultarea stadiului de rezolvare a solicitărilor depuse.