DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

  1. conducerea DGAESRI

  2. Serviciul afaceri europene

  3. Serviciul Schengen

  4. Serviciul relații internaționale;

  5. Serviciul pentru relația cu teritoriul ș serviciile publice comunitare

  6. Serviciul Analiză, Monitorizare și Procese Europene Orizontale

  7. Serviciul reprezentare externă și misiuni internaționale

  8. Serviciul protocol extern

  9. Biroul securitate informații clasificate

  10. Compartimentul secretariat și informații clasificate.